โปรโมทเว็บไซต์
กางเกงยีนส์ปลีกส่ง
idolcute.com
idolcute.com

sub วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา

login นายจ้างเข้าระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ผู้สนับสนุน


idolcute.com

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายละเอียดงานที่เปิดรับสมัคร :

แสดงซ่อน

- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ งานเซลล์วิทยา  งานศัลพยาธิวิทยาและงานทั่วไปในห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบสิ่งส่งตรวจ  การจัดเตรียมสิ่งส่งตรวจในงานด้านเซลล์วิทยาและการย้อมสี การอ่านคัดกรองผลการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นทางเซลล์วิทยา  จัดเตรรียมสิ่งส่งตรวจในงานศัลพยาธิวิทยา  เป็นผู้ช่วยพยาธิแพทย์ในงานตรวจวินิจฉัยด้วยตาเปล่า  การเตรียมบล๊อกชื้นเนื้อ  การตัดพาราฟินบล๊อกและย้อมสี H&E ปฏิบัติงานพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ  เช่น การเตรียมสาร สารเคมีเบื้องต้นทางพยาธิวิทยา  การให้บริการยืม-คืน  สไลด์และพาราฟินบล็อกให้กับผู้รับบริการ การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจที่เหลือจากการวินิจฉัย  การเก็บสไลด์ในงานเซลล์วิทยา  เป็นต้น ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- คุณสมบัติ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  สาขาชีวเวชศาสตร์  สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค  หรือสาขาจุลชีววิทยา  สาขาชีววิทยาที่ได้รับประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์  สาขาเซลล์วิทยา  จากสถาบันพยาธิวิทยา  กรมการแพทย์ หรือที่ส่วยราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-เงินเดือน 15960 บาท
-มาสมัครได้ด้วยตนเอง สถาบันโรคทรวงอก ถ.ติวานนท์อาคาร 7 ชั้น 5 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สอบถามข้อมูล 02-547-0999 ต่อ 30142
www.ccit.go.th 
- เปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

ต้องการผู้ร่วมงานจำนวน : 1 คน

พื้นที่ในการทำงานจังหวัด : นนทบุรี

ติดต่อ :

คุณ : สถาบันโรคทรวงอก
อีเมล์ : nar_mon403@hotmail.com
โทร : 02-547-0999 ต่อ 30142
จังหวัด : นนทบุรี

ข้อมูลประกาศ :

ความต้องการ : หาลูกจ้างประจำ
ความเชี่ยวชาญ : มีประสบการณ์หรือไม่มีก็ได้
ลงประกาศเมื่อ : 08/08/2560
อัพเดตล่าสุด : 04/10/2560
วันหมดอายุ : 19/10/2560
IP : 183.88.xx.xxx
จำนวนคนดู : 122

ประกาศรับสมัครงานอื่นๆ ของเจ้าของประกาศนี้ :แสดงซ่อน